All posts in: "Khóa học lặn biển"

 1. Khóa học cứu hộ trên biển

  Khoá học cứu hộ trên biển được thiết kế để phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết để bạn hổ trợ các thợ lặn khác, quản lý những tình huống tai nạn và cấp cứu. Bằng cứu hộ là điều kiện tiên quyết để bạn trở thành những thợ lặn chuyên nghiệp.

 2. Khóa học sơ cấp cứu trên biển

  Khóa học sơ cấp cứu trên biển: Đây là bước cần thiết để bạn trở thành 1 Divemaster chuyên nghiệp. Khoá học cung cấp các kỹ năng sơ cấp cứu cho người bị nạn trong các trường hợp khẩn cấp trên biển và trên đất liền. Bạn sẽ được thực tập trên mô hình người một cách sống động và thực tế.

 3. Khóa học lặn biển nâng cao tại Nha Trang

  Khóa học lặn biển nâng cao tại Nha Trang: Không giống như khoá học căn bản, khoá học lặn biển nâng cao cung cấp cho bạn sự tự tin, kỹ năng và kinh nghiệm lặn thực tế mà không phải mất nhiều thời gian ở lớp học và làm bài tập. Bạn sẽ học 2 kỹ năng bắt buộc đó là Lặn định hướng, Lặn sâu và 3 kỹ năng mở khác bạn có thể tự chọn như: Lặn chụp hình, Lặn máy tính, Lặn đêm, Lặn dò tìm, Cân bằng độ nỗi cao cấp, Học môi trường sinh vật biển.

 4. Khóa học lặn biển căn bản tại Nha Trang

  Khóa học lặn biển căn bản tại Nha Trang: Trong thời gian từ 3 – 4 ngày, Học viên sẽ hoàn thành khóa học lặn biển căn bản và được cấp chứng chỉ quốc tế (PADI hoặc SSI) với sự huấn luyện và giảng dạy của các Huấn luyện viên đa quốc gia, nhiều kinh nghiệm. Học viên sẽ được đào tạo các kỹ năng về nhập môn Lặn Biển theo một giáo trình thống nhất trên toàn Thế Giới, độ sâu tối đa đạt được là 18m.